Exor Group

Opublikowano 25-10-2017 w Business, Controlling i finanse,

Z analitykiem szczerze jak z …

Tu niech już każdy sobie dopowie zgodnie z preferencjami: z lekarzem lub z księdzem. W każdym razie bardzo szczerze. Dlaczego? Bo analityk przygotuje takiej jakości prognozę / wycenę / analizę, jakiej jakości dostanie dane wejściowe.

Praca analityka bazuje na określonej metodologii i pewnych schematach. Te jednak każdorazowo potrzebują danych wewnętrznych
z przedsiębiorstwa, aby móc je przetworzyć i zwrócić na koniec poszukiwaną wartość. Pod względem metodologicznym można niekiedy
w sposób poprawny zastosować metody o znacznym stopniu uogólnienia (np. wzrost przychodów ze sprzedaży ze stałą dynamiką rdr), ale można też sięgnąć po metody bardziej precyzyjne (np. prognoza przychodów na bazie szczegółowej prognozy wolumenów i cen). Oczywiście to drugie podejście da bardziej wiarygodną informację, jednak aby je zastosować są potrzebne dane, które trudniej pozyskać niż w podejściu pierwszym. Niekiedy więc na drodze do lepszej jakościowo prognozy/wyceny/analizy może stanąć znaczna pracochłonność pozyskania potrzebnych danych (przedsiębiorstwa niechętnie udostępniają dane, których „nie można wyciągnąć wprost z systemu”). Nie mniejszą barierą przed udostępnianiem takich danych analitykowi jest znaczna wrażliwość danych (prognozowane ceny, poziom wynagrodzeń, planowane wolumeny sprzedaży itp.) i obawa, że dane te mogłyby trafić w niepowołane ręce. W tym aspekcie jednak przedsiębiorca może się stosunkowo łatwo zabezpieczyć poprzez żądanie podpisania z analitykiem umowy typu NDA.

Podsumowując: im bardziej precyzyjne i rzetelne dane otrzyma analityk, tym efekty jego pracy będą bardziej wartościowe dla przedsiębiorstwa. Warto też pamiętać, że o jakości tych danych decyduje samo przedsiębiorstwo czyli zleceniodawca, a więc to zleceniodawca realnie decyduje za jaką jakość usługi zapłaci uzgodnioną wcześniej cenę.

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416