Exor Group

Opublikowano 27-07-2018 w Business, Prawo,

Wyrób wina a działalność gospodarcza

Udział wina w rynku alkoholi w Polsce to zaledwie około 7%. To niewiele w porównaniu z innymi krajami Europy jak np. Francja czy Włochy. Wartość ta w kolejnych latach może wzrosnąć, a pomóc w tym mogą również nasi lokalni producenci.

Można zadać sobie pytanie czy każda produkcja wina to już działalność gospodarcza? Otóż nie. W art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, wyłączono z zakresu stosowania tej ustawy, wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Warunkiem wskazanym powyżej w art. 17 ust. 3 jest, aby wyrabiane i rozlewane wino było uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych. Nie ma też obowiązku prowadzenia składu podatkowego, gdyż zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, omawiana w artykule produkcja wina jest wyłączona z takiego obowiązku.

Należy jednak pamiętać, że sam fakt braku konieczności rejestracji działalności gospodarczej nie zwalnia z pozostałych obowiązków jakie nakładane są na wytwórców win przez szereg różnych aktów prawnych, wśród których można wymienić prócz tych wspomnianych już w tekście, również Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi czy Ustawę o towarach paczkowanych.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614