Exor Group

Opublikowano 22-08-2019 w Business, Podatek od towarów i usług,

Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego wykreślił podatnika z rejestru podatników VAT, jednak sąd uznał takie postępowanie za nieprawidłowe.

W dzisiejszych czasach wydaje się być naturalnym, że przedsiębiorcy starają się rozpowszechniać dane kontaktowe swoich firm w możliwe jak najszerszym zakresie. Internet to chyba najlepsze miejsce by opublikować numer kontaktowy, adres mail czy adres strony internetowej, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów. Najwyraźniej Naczelnik Urzędu Skarbowego wychodząc z takiego samego założenia uznał, że skoro nie jest w stanie odnaleźć adresu mail ani numeru telefonu podatnika w dostępnych bazach w tym w Internecie to nie ma możliwości skontaktować się z nim. Podatnik został wykreślony z rejestru podatników VAT, a informacja o tym fakcie została mu dostarczona pocztą tradycyjną. Urząd posiadał bowiem adres podatnika.

Podatnik najwyraźniej uznał takie postepowanie urzędu za kuriozalne i ostatecznie sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 542/19).

Jak czytamy w wyroku, podatnik był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składał zerowe deklaracje VAT. Urząd przed wykreśleniem podatnika z rejestru czynnych podatników VAT podjął próbę skontaktowania się z podatnikiem, jednak ograniczył się do próby odnalezienia numeru telefonu lub adresu mail przeszukując m.in. bazy danych POLTAX, SERCE oraz w Internecie. W związku z nieuzyskaniem poszukiwanych danych, podatnik został wykreślony z rejestru bez możliwości uzasadnienia przyczyn takiego postępowania, co oznacza nieuwzględnienie artykułu 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usług.

Całe kuriozum tej sytuacji w mojej ocenie, polega na uznaniu przez organ podatkowy, że nie ma możliwości skontaktować się z podatnikiem w celu realizacji postanowień art. 96 ust. 9e ustawy VAT, a jednoczesnym skutecznym zawiadomieniu podatnikiem o fakcie wykreślenia go z rejestru za pomocą poczty tradycyjnej. Cóż więc stało na przeszkodzie by poinformować podatnika o zamiarze wykreślenia go z rejestru i możliwości złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

Ostatecznie sąd uznał, że czynności Naczelnika Urzędu Skarbowego, polegającej na wykreśleniu Skarżącego z rejestru podatników podatku od towarów i usług były bezskuteczne.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614