Exor Group

Opublikowano 25-08-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Wspólne rozliczenie małżonków – zmiany

Wspólne rozliczanie dochodów przez małżonków jest preferencją podatkową, na której niektórzy podatnicy mogą sporo zaoszczędzić. Znaczna część podatników nie odczuwa tej korzyści lub tylko nieznacznie, ale i tak chętnie rozlicza się z małżonkiem. Preferencją podatkową jest również rozliczanie się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Niestety z przyczyn losowych, czasami zdarzało się, że podatnicy składali zeznanie roczne po terminie. Wówczas tracili prawo do preferencyjnego rozliczania. Wydawać by się mogło, że sam termin rozliczenia nie powinien mieć wpływu na skorzystania z prawa do wspólnego rozliczania się czy rozliczania jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ale tak jest. Ustawodawca w końcu dostrzegł ten problem i postanowił go naprawić.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 sierpnia 2018 r., wskazano, że uchyla się ust. 10 w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . Tym samym, termin złożenia zeznania nie będzie miał wpływu na możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu rozliczania dochodów. Pozostaje tylko czekać, czy zapis ten znajdzie się w ostatecznym tekście ustawy.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614