Exor Group

Opublikowano 04-05-2019 w Business, Podatek od towarów i usług,

Usługi taksówek osobowych w VAT

Przedsiębiorca świadczący usługi taksówek osobowych ma do wyboru dwie możliwości rozliczania podatku VAT.

Przedsiębiorcy świadczący usługi taksówek osobowych którzy zrezygnowali, nie mieli prawa lub utracili prawo do zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), mogą wybrać dwie metody rozliczania VAT tj. zasady ogólne lub procedurę szczególną.

Wybór zasad ogólnych powoduje opodatkowaniu usług taksówek osobowych 8% stawką podatku VAT z prawem do odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług nabywanych na potrzeby wykonywania czynności opodatkowanych. Dotyczy to m.in. zakupu samochodu, części i akcesoriów do samochodu, paliwa czy chociażby usług naprawy. Należy pamiętać jednak, że odliczeniu podlega 50% podatku naliczonego o ile nie spełnimy dodatkowych warunków wynikających z ustawy (wówczas odliczeniu podlega 100% podatku VAT naliczonego). Podatnik będzie zobowiązany do składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Podatnik ma również możliwość wyboru procedury szczególnej określonej w art. 114 ustawy VAT. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3% (aktualnie podniesiona do 4%), po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. Przy opodatkowaniu usług w formie ryczałtu, nie stosuje się przepisu art. 86 ustawy VAT, a więc nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. Podatnik będzie również zobowiązany do składania w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, skróconej deklaracji podatkowej VAT-12.

Podatnik który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może z niego zrezygnować dopiero po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614