Exor Group

Opublikowano 11-08-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Usługi gastronomiczne z prawem do odliczenia VAT

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy często nabywają usługi gastronomiczne. Niestety nie mają oni prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z art. 88 ust. 1 pkt 4 z wyjątkiem sytuacji wskazanych w literze b) tego przepisu. Nie oznacza to jednak, że pozbawia się prawa do odliczenia VAT wszystkich pozostałych podatników.

Problemem tym zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w sprawie I SA/Lu 668/17. Wyrokiem z dnia 25 października 2017 r. wskazał na prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług gastronomicznych jeśli były one nabywane w ścisłym związku z prowadzoną działalnością.

Sprawa którą zajął się WSA w Lublinie dotyczyła spółki świadczącej usługi hotelowe. W dwóch swoich obiektach spółka wydzierżawiła pomieszczenia restauracyjne z zapleczem kuchennym innemu podmiotowi. Następnie w celu świadczenia kompleksowej usługi hotelowej w ramach tzw. usługi Bed and Breakfast, nabywała od tego podmiotu usługi gastronomiczne w celu dalszej odsprzedaży swoim klientom. Dotyczyło to przede wszystkim śniadań których cena była wliczona w cenę hotelu.

Spółka wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, pytając we wniosku czy pomimo uchylenia art. 88 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług gastronomicznych. We wniosku wskazano, że brak prawa do odliczenia byłoby sprzeczne z zasadą neutralności podatku VAT oraz zasadą „stand still”. Organ nie zgodził się z podatnikiem i wskazał na brak prawa do odliczenia podatku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił zaskarżoną decyzję. Zgodził się z argumentacją spółki, że zmiana w art. 88 ust.1 pkt. 4 polegająca na uchyleniu litery b. narusza zasadę „stand still” wyrażoną w art. 176 akapit drugi dyrektywy 112 oraz art. 17 ust. 6 szóstej dyrektywy. Zasada ta nie daje możliwości wprowadzania większych ograniczeń prawa odliczenia podatku naliczonego niż były one w dniu 1 stycznia 1979 roku a w przypadku państw które przystąpiły do wspólnoty po tej dacie w dniu przystąpienia.

WSA podaje szeroką argumentację oraz wskazuje inne wyroki które dają prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług gastronomicznych, jeśli pozostają one w ścisłym związku z prowadzoną działalnością.

Ograniczenie prawa do odliczenia VAT w przypadku usługi gastronomicznej w mojej ocenie miało na celu wyeliminowanie odliczeń VAT od wydatków które miały charakter prywatny a były ponoszone w luźnym związku z prowadzoną działalnością lub całkowicie bez takiego związku. W omawianej sytuacji nie ma jednak mowy o prywatnym charakterze lecz o ścisłym i bezsprzecznym związku z działalnością opodatkowaną spółki. Wyrok WSA w Lublinie jest kolejnym podtrzymującym linię orzeczniczą w tym zakresie.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614