Exor Group

Opublikowano 16-10-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Ulga na złe długi – będą zmiany

Procedura powszechnie znana pod pojęciem ulgi na złe długi pozwala podatnikom odzyskać podatek należny VAT od pewnych czynności. Dotyczy to wierzytelności których nieściągalność została uprawdopodobniona, tzn. że nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Ulga na złe długi została określona w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt z dnia 27.09.2017 roku dotyczący ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, nad którym 3 października głosowano zakłada zmianę w tym zakresie. Okres 150 dni w tym projekcie został skrócony do 90 dni, choć pierwotnie było to 120 dni. Jest to duża zmiana zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika.

Zgodnie z założeniami zmiana ma poprawić płynność finansową wierzycieli poprzez zmobilizowanie dłużników do szybszego regulowania zobowiązań. Problemem będzie jedynie fakt, że nastąpi wzrost ilości obowiązków dokonywania korekt VAT naliczonego i co za tym idzie konieczności lepszego monitorowania zobowiązań i należności. Niestety nie jest to proste w przypadku podatników którzy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych a ilość dokumentów jest na tyle duża, że pilnowanie rozrachunków „ręcznie” jest trudne lub wręcz nierealne. Będzie to wymagało prowadzenia rozrachunków w systemach księgowych co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami zarówno po stronie samego podatnika jak również osób odpowiedzianych za księgowość. Trudno jest więc jednoznacznie ocenić zmianę jako wyłącznie pozytywną lub całkowicie negatywną.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614