Exor Group

Opublikowano 29-08-2018 w Business, Kadry i płace,

Ulga na start – komunikat

W związku z ostatnimi wątpliwościami dotyczącymi odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne kontrahentów korzystających z ulgi na start, wystąpiliśmy z pytaniami do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o treści:

„pragniemy przekazać, że wyjaśnienie zamieszczone na stronie jest wspólnym stanowiskiem MPiT, ZUS oraz MRPiPS. Zostało ono wydane w związku z pojawiającymi się w mediach wątpliwościami dotyczącymi wykładni przepisów dotyczących tzw. „ulgi na start”. Wspomniana przez Pana interpretacja indywidualna, wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku, dotyczy konkretnego stanu faktycznego jednostkowej sprawy i nie wiąże innych przedsiębiorców. Generalne zasady korzystania z ulgi zostały określone we wspomnianym komunikacie oraz w informacjach znajdujących się na stronie ZUS (w szczególności:http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulga-na-start-zawsze-bez-skladek/1826497)

Problematyczne w tej kwestii jest to, że jeśli przedsiębiorca wystąpi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wydanie interpretacji w swojej sprawie to nadal nie ma gwarancji, że otrzymana odpowiedź będzie uwzględniała wyżej przytoczone stanowisko (choć wydaje się, że powinna). Jednocześnie komunikat nie chroni przedsiębiorcy, który może się tu oczywiście powoływać na zasadę zaufania obywateli do Państwa. Osobiście oczekuję od ustawodawcy doprecyzowania przepisów w taki sposób aby przedsiębiorcy nie mieli już wątpliwości.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614