Exor Group

Opublikowano 28-02-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Ulepszenie środków trwałych – zmiana amortyzacji

Nowy limit 10.000 zł dla ulepszeń środków trwałych, które mogą być zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów obejmuje na razie niewielką grupę podatników.

Limit kwotowy pozwalający podatnikom zaliczyć wydatki na zakup środków trwałych został zwiększony z 3.500 do 10.000 zł. Zmiana ta nastąpiła od 01 stycznia 2018 roku i stosowana jest również dla ulepszenia środków trwałych.

Większość podatników nie szybko będzie mogła z niego skorzystać, gdyż dotyczy on tylko ulepszeń w środkach trwałych przyjętych do używania począwszy od 01 stycznia 2018 r. Dla ulepszeń w środkach trwałych przyjętych do używania przed tą datą, należy stosować stary limit, czyli 3.500 zł.

Nie do końca było jasne czy nie można zastosować takiej wykładni, która pozwoliłaby skorzystać z nowego limitu dla wszystkich ulepszeń środków trwałych dokonanych po 31 grudnia 2017r., niezależnie od daty przyjęcia środka trwałego do używania.

Wątpliwości jakie zaszły w tej kwestii rozwiała odpowiedź Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2018 na interpelacje poselską nr 18859, w której wyraźnie wskazał że nowy limit dotyczy wyłącznie składników majątku przyjętych po 31 grudnia 2017. W związku z tym dla ulepszeń wykonanych po 31 grudnia 2018 r, środków trwałych przyjętych do używania przed 01 stycznia 2018 należy stosować stary limit, czyli 3.500 zł.

Funkcjonowanie jednocześnie dwóch różnych limitów dla ulepszeń środków trwałych z pewnością nie będzie ułatwieniem dla przedsiębiorców. Każdorazowo będzie konieczna weryfikacja daty przyjęcia środka trwałego do używania.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614