Exor Group

WDT


Zaliczka na WDT nie stanowi przychodu podatkowego, ale…

Przyjmowanie zaliczek w relacjach między podatnikami jest powszechną praktyką również w przypadkach transakcji zagranicznych. Czy otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT) stanowi przychód podatkowy? W tym przypadku odpowiedź jest dość jednoznaczna. Zaliczka na poczet WDT tak samo jak w przypadku zaliczek krajowych nie stanowi przychodu podatkowego. Nie oznacza to jednak, że podatnik może […]