Exor Group

Opublikowano 31-08-2018 w Business, Kadry i płace,

Świadectwa pracy – zamiany od 2019 r.

Ustawodawca wprowadził zmiany w Kodeksie pracy które będą obowiązywać od stycznia 2019 roku. Dotyczy to m. in. informacji o dokumentacji którą pracodawca dołączy do świadectwa pracy.

W Kodeksie pracy dodano nowy art. 94(6), który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

  1. okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 945 § 2 ;
  2. możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 945 § 2;
  3. zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w okresie, o którym mowa w pkt 2.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. zmienia się również art. 94 pkt. 9b, który wskazuje, że pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Natomiast w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie, o którym mowa w art. 94 pkt 9b, pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. Przy czym okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614