Exor Group

Opublikowano 01-03-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Status kontrahenta w VAT – nowe możliwości

Na stronie Ministerstwa Finansów od 13 stycznia 2018 roku działa nowa wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Poważnym problemem dla czynnych podatników VAT, było brak możliwości zweryfikowania statusu kontrahenta w VAT w dacie innej niż bieżąca. Problem ten szczególnie dotykał księgowych, którzy otrzymują fakturę często nawet ponad miesiąc po jej wystawieniu. Status VAT można było sprawdzić w momencie wprowadzania faktury do sytemu księgowego. Nie było możliwości czy na dzień wystawienia faktury, kontrahent był zarejestrowany na potrzeby VAT czy też nie. Szczególne znaczenie miało to w sytuacji gdy podczas wprowadzania faktury okazywało się, że kontrahent nie jest już zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Nowa wyszukiwarka dostępna na stronie Ministerstwa Finansów jest prowadzona przez Szef KAS na mocy ustawy z 24 listopada 2017 o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Lista obejmuje podmioty począwszy od 1.01.2017.:

  • dla których naczelnik US nie dokonał rejestracji zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy o VAT oraz które zostały wykreślone przez naczelnika US z rejestru jako podatnicy VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo ust. 9a ustawy o VAT,
  • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona zgodnie z art. 96 ust. 9h–9j ustawy o VAT.

Lista obejmuje również podmioty, które zostały wykreślone przez naczelnika US z rejestru podatników VAT w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016, jeżeli dane dotyczące tych podmiotów znajdują się w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.

Podmioty można wyszukiwać poprzez wpisanie NIP lub fragmentu nazwy podmiotu. Niestety informacje które w sten sposób uzyskamy nie mają mocy dokumentu urzędowego. Nie mniej jednak, narzędzie to będzie bardzo pomocne w sytuacjach gdy nie będziemy mieli pewności co do prawa do odliczenia podatku VAT z faktury.

Nową wyszukiwarkę znajdziemy pod tym adresem.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614