Exor Group

Opublikowano 18-07-2022 w Business, Controlling i finanse,

Słownik nieruchomościowy: odbicie martwego kota

Odbicie martwego kota (ang. dead cat bounce) to termin z analizy technicznej. Wywodzi się z mało eleganckiego i trochę makabrycznego stwierdzenia, że wszystko opuszczone z odpowiednio dużej wysokości odbije się, nawet martwy kot. I stwierdzenie to bardzo obrazowo oddaje, o co w odbiciu martwego kota chodzi.

Jeżeli na rynku występuje silny, spadkowy trend o dużej dynamice, to może on zostać czasowo przerwany krótkotrwałą korektą w formie dość nagłego, ale niezbyt dużego względem skali spadków odbicia w górę. Następnie spadki są kontynuowane, a ich charakter często nadal jest gwałtowny. Ta opisana krótkotrwała korekta w górę jest właśnie odbiciem martwego kota.

Odbicie martwego kota może powodować czasowo mylne wrażenie, że spadki na rynku zostały zatrzymane i że sam rynek dysponuje jeszcze paliwem do wzrostów (podczas gdy tego paliwa już dawno nie ma). Z kolei bardziej doświadczeni i racjonalnie oceniający sytuację inwestorzy traktują okolice lokalnego szczytu w odbiciu martwego kota na okazję do wyjścia z inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji strat.

Omawiamy termin „odbicie martwego kota” zyskał ostatnio na popularności w kontekście sytuacji na rynku nieruchomości. Szczyt wolumenu udzielonych kredytów mieszkaniowych miał miejsce w październiku 2021 r. (25,0 tys. umów), a później rozpoczął się trend spadkowy. Odbicie martwego kota miało miejsce w marcu 2022 r. (17,8 tys. umów), jednak trend spadkowy nie został trwale przerwany. Oznacza to, że odbicie martwego kota jest tzw. formacją kontynuacji trendu.

Wykres przedstawia wolumen miesięczny kredytów mieszkaniowych w Polsce.
Rysunek 1. Wolumen miesięczny kredytów mieszkaniowych w Polsce.

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416