Exor Group

Opublikowano 05-08-2021 w Business, Controlling i finanse,

Słownik nieruchomościowy: NINJA

Termin NINJA powstał jako określenie grupy kredytobiorców, która nie może wykazać się dochodem, pracą ani aktywami. Stąd też nazwa: No Income No Job Assets (bez dochodu, bez pracy i aktywów), w skrócie NINJA.

 

Wskazuje się, że kredyty hipoteczne dla NINJA były jednym z czynników, który sprzyjał wybuchowi kryzysu finansowego lat 2007-2008. Wynika to z następującego mechanizmu: dostęp do finansowania odsetkowego uzyskała grupa osób, które nie posiadały źródła wpływów gwarantującego ich zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania ani majątku, który można byłoby spieniężyć, aby spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Udzielenie takiego kredytu jest bardzo ryzykowne z perspektywy banku, gdyż nie wiadomo, czy kredytobiorca będzie miał z czego zapłacić raty. Należy jednak podkreślić, że taki kredyt jest też bardzo ryzykowny z perspektywy kredytobiorcy – bo w przypadku kredytu hipotecznego – jeśli kredytobiorca nie będzie miał z czego zapłacić rat, to finalnie straci zakupioną na kredyt nieruchomość.

Po kryzysie finansowym lat 2007-2008 w wielu krajach zaostrzono regulacje dotyczące udzielania kredytów tak, żeby wprowadzić automatyczne mechanizmy blokujące dostęp do finansowania bankowego nie tylko grupie NINJA, ale często też osobom, które nie posiadają oszczędności (wymóg odpowiedniej wysokości wkładu własnego) czy osobom, które mogą być niedostatecznie świadome ryzyka kursowego (wymóg powiązania waluty kredytu z walutą dochodu).

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416

 

Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels