Exor Group

Opublikowano 30-08-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Samochód w leasingu – zmiany

Po obszernych zmianach w podatkach dochodowych jakie zostały wprowadzone od stycznia 2018 roku, większość nie spodziewała się, aby również kolejny rok był w tym zakresie tak obfity. Jednak projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza dużo zmian, również w zakresie kosztów  użytkowania samochodów w leasingu.

W mediach społecznościowych ukazało się dużo wypowiedzi wskazujących na podwójne limitowanie kosztów leasingu raz poprzez zaliczenie tylko 50% do kosztów podatkowych i dodatkowo limitując do kwoty 150.000 zł. Tak jednak nie jest. Chciałbym omówić tę zmianę na przykładzie podatku CIT, jednak w analogiczne zapisy znajdziemy również w PIT.

W art. 16. Ust. 1 pkt 51 planuje się wprowadzić zmianę która spowoduje możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na koszty używania samochodu osobowego do kosztów podatkowych w wysokości 50% jeśli samochód ten wykorzystywany jest również w celach prywatnych. Jednocześnie dodany ma zostać w tym samym ustępie pkt 75 który wprowadza ograniczenie zaliczania wydatków z tytułu opłat wynikających z umowy leasingu (o którym mowa w art. 17a pkt 1), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze dotyczących samochodów osobowych, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Najważniejszym dla rozstrzygnięcia omawianej sprawy jest ust. 3b omawianego artykułu który mówi, że ust. 1 pkt 51 nie dotyczy opłat z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, najmu, dzierżawy lub innej umowy podobnym charakterze, chyba że opłaty te zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego. W takim przypadku ust. 1 pkt 51 stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.

Zatem ograniczenie kosztów do kwoty 150.000 zł dotyczy opłat z tytułu umowy, natomiast zaliczenie 50% wydatków do kosztów uzyskania przychodu dotyczy kosztów eksploatacyjnych w sytuacji gdy podatnik nie prowadzi ewidencji o której mowa w ust. 5a (czyli tej o której mowa a art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług).

Zaznaczam jednak, że mówimy o projekcie który może ulec zmianie.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614