Exor Group

Opublikowano 02-12-2017 w Business, Podatek dochodowy,

Ryczałt od najmu – wprowadzono limity

Koniec roku to okres zmian w podatkach. W tym roku zmiany dotknęły również osoby osiągające przychody z najmu, opodatkowujące te przychody w formie ryczałtu. Od przyszłego roku może zmienić się dla nich stawka podatku.

22 listopada Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zmodyfikowany został art. 12 ust. 1, pkt 3 lit. a. Zmiana polega na wprowadzeniu limitu kwotowego do którego można zastosować stawkę ryczałtu 8,5 %.

Zmiany odczują wyłącznie te osoby, które osiągają roczne przychody z najmu opodatkowany w formie ryczałtu przekraczające 100.000 zł. Nadwyżka ponad limit będzie opodatkowana stawką 12,5 %.

Zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614