Exor Group

Opublikowano 18-07-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Rachunek VAT – czy trzeba zgłaszać?

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, banki utworzyły dodatkowe rachunki bankowe do obsługi tych płatności. Czy taki rachunek powinien być zgłoszony do urzędu skarbowego?

Początkowo kwestia obowiązku zgłaszania rachunku VAT do urzędu skarbowego była raczej jasna. Uważaliśmy, że takiego obowiązku nie ma. W ostatnim czasie zaczęły się jednak pojawiać odmienne poglądy na ten temat. Wiązało się to z brakiem jasnego zapisu w ustawie który by na brak takiego obowiązku wskazywał. Pogląd taki był jednak sprzeczny z komunikatami medialnymi płynącymi z Ministerstwa Finansów. Nie można jednak się nie zgodzić, że wypowiedzi urzędników MF nie zastąpią przepisu prawa a już z pewnością nie wystarczą do obrony własnego stanowiska w przypadku konfliktu z organem skarbowym.
W związku z tym wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z zapytaniem w tej sprawie i w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź, w której możemy przeczytać:

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 9 lipca 2018 roku dotyczące zgłoszenia rachunku bankowego do US, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników przedsiębiorcy składając zgłoszenie identyfikacyjne zobowiązani są ująć w nim wykaz rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością, a dokonanie zmian w tym zakresie zgodnie z art. 9 ust.1 tejże ustawy następuje poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego. Jednocześnie, Ministerstwo Finansów informuje iż rachunek VAT zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, jest rachunkiem technicznie wyodrębnionym, automatycznie zakładanym do każdego konta rozliczeniowego (za wyjątkiem przypadku, gdy podatnik posiada kilka rachunków rozliczeniowych w jednym banku – wtedy zostanie otwarty jeden rachunek VAT), a otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
Zgodnie z powyższym podatnik nie jest zobowiązany do zgłaszania rachunku VAT do właściwego urzędu skarbowego.

Miejmy nadzieję, że  w najbliższym czasie doczekamy się doprecyzowania przepisów, żeby wątpliwości w tym zakresie już się nie pojawiały.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614