Exor Group

Opublikowano 04-04-2018 w Business, Controlling i finanse,

Przegląd i aktualizacja dokumentacji cen transferowych

W przypadku transakcji realizowanych w sposób długoterminowy, tj. obejmujących co najmniej dwa lata podatkowe (np. spłata pożyczki, umowa stałej współpracy), podatnik jest co najmniej raz w roku zobowiązany do dokonania przeglądu dokumentacji dla kontynuowanych transakcji. Efektem przeglądu jest aktualizacja takiej dokumentacji, przy czym należy pamiętać, że ze względu na użycie w treści Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowania „przegląd i aktualizacja”, element aktualizacji ma charakter obligatoryjny. Oznacza to, że aktualizacja powinna następować corocznie, niezależnie od tego, czy zmianie uległy kluczowe parametry transakcji (np. stopa oprocentowania, stawka za usługę) czy też nie. Jest to związane m. in. z koniecznością wykazania w aktualizacji dokumentacji wartości transakcji.

Przy dokonywaniu aktualizacji dla transakcji kontynuowanych w 2017 r., należy pamiętać, aby aktualizacja dla części transakcji dokonywanej w 2017 r. była zgodna z treścią znowelizowanych przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Z pełnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów w tym zakresie, zaprezentowanym w interpretacji ogólnej można się zapoznać pod linkiem: https://www.mf.gov.pl

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416