Exor Group

Opublikowano 30-12-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Prywatne notatki obciążyły podatnika

Prywatne notatki podatnika okazały się mieć istotną wartość dowodową i stanowiły podstawę dla wymiaru podatku VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług kontrolowanego podatnika. Decyzje organu pierwszej instancji utrzymał w mocy Dyrektor Izby Skarbowej. Podczas kontroli skarbowej stwierdzono niezgodność ewidencji nabyć towarów z prowadzonymi przez podatnika notatkami w „zeszycie dłużników”. Na tej podstawie stwierdzono, że część sprzedaży nie była ewidencjonowana na potrzeby podatku VAT.

Przedsiębiorca wniósł skargę do WSA w Łodzi, wskazując m.in., że prywatne notatki nie mogą być uznane za księgę podatkową oraz nielegalne przeszukanie lokalu. Skarga została oddalona. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił ustalenie poprzednich organów stwierdzając, że podatnik dokonywał zakupów towarów w znacznych ilościach. Część z tych nabyć nie była wprowadzana do ewidencji na potrzeby podatku VAT, ale były wprowadzane do tzw. „zeszytu dłużników”. Transakcje te zostały zweryfikowane i przesłuchano szereg świadków.

Podatnik wniósł skargę kasacyjną, którą NSA uwzględnił. Pierwszy wyrok WSA został uchylony a sprawa została mu przekazana do ponownego rozpoznania. NSA uznał bowiem, że uzasadnienie było zbyt lakoniczne, a sąd pierwszej instancji nie odniósł się do wszystkich zarzutów. NSA uznał jednocześnie, że pozyskanie zeszytu poprzez przeszukania biurka podatnika było dokonane w sposób zgodny z prawem.

WSA po ponownym rozpoznaniu, ponownie oddalił skargę. Uznał on, że ustalenia dokonane przez organy podatkowe były prawidłowe. WSA odniósł się również do „zeszytu dłużników”. Wskazał on, że podatnik umieszczał tam zapiski dotyczące nabyć oraz sprzedaży i był prowadzony równolegle do ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT. WSA podkreślił również, że zeszyt nie został uznany za księgę podatkową, ale stanowił on ważny punkt wyjścia do dalszych ustaleń.

Źródło: Wyrok WSA w Łodzi z 21 sierpnia 2018 r., I SA/Łd 447/18

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614