Exor Group

Opublikowano 30-08-2017 w Business, Controlling i finanse,

Prognoza finansowa na potrzeby projektu inwestycyjnego (cz. 1 z 2)

Przyjmuje się, że w przedsiębiorstwie czyli w jednostce, którą gospodaruje się w sposób racjonalny, każdy projekt inwestycyjny powinien być poprzedzony wnikliwą analizą finansową, a więc do fazy realizacji powinny być kwalifikowane tylko projekty o dodatnim NPV i niestanowiące nadmiernego obciążenia dla przedsiębiorstwa. Tyle mówi teoria. Praktyka jednak wskazuje, że często analiza projektu inwestycyjnego ogranicza się do punktów wymaganych przez bank na etapie wniosku kredytowego. A banki bardzo różnią się między sobą wymaganiami. Co więcej: w ramach tego samego banku stawiane są odmienne wymagania na etapie weryfikacji projektu w zależności od wartości potencjalnego zaangażowania banku.

Przy potencjalnie dużym zaangażowaniu banki żądają prognozy finansowej, biznesplanu oraz wykazania, że NPV projektu jest dodatnie. Problem polega jednak na tym, że to, co jest niewielkim zaangażowaniem ze strony banku, dla znacznej części przedsiębiorstw jest znacznym zaangażowaniem środków. Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie nie może więc bazować tylko na elementach żądanych przez bank, a niestety tak się nagminnie dzieje. Przedsiębiorstwa, które nie posiadają własnych pionów finansowych i zlecają usługę przygotowania prognozy/biznesplanu na zewnątrz, często ograniczają się do zakresu narzuconego im przez bank i, kierując się chęcią redukcji wydatków na usługi consultingowe, nie zlecają np. przygotowania prognozy wariantowej czy rezygnują z prognozy w układzie bardziej szczegółowym niż roczny. Tymczasem prognoza wariantowa, w szczególności przygotowana miesięcznie lub kwartalnie, daje przedsiębiorstwu właściwe wyobrażenie o planowanym projekcie. Wynika to z faktu, iż projekt analizowany w okresie rocznym może nie wykazywać tendencji do generowania ujemnych stanów gotówkowych, podczas gdy śródrocznie w pierwszym wariancie projektu / prognozy jest to dość częste zjawisko.

O tym, jak poprawnie przygotować prognozę i dlatego akurat w ten sposób – w drugiej części artykułu (kliknij).

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416