Exor Group

Opublikowano 01-06-2016 w Business, Podatek dochodowy,

Płatności gotówkowe w transakcjach handlowych w 2017 roku.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nakłada obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności dotyczących transakcji wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem rachunku płatniczego. Obowiązek ten dotyczy sytuacji w której strona transakcji jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15.000,00 zł, nawet jeśli zostanie podzielona na kilka częściowych płatności.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z naruszenie powyższego obowiązku nie nakłada żadnych sankcji karnych. Jednakże zapisy art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kosztu w tej części w jakiej płatność dotycząca danej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego.

Przykład 1.

Transakcja pomiędzy dwoma przedsiębiorcami na kwotę 17.000,00 zł została w całości opłacona gotówką. Przedsiębiorca będący nabywcą nie może zaliczyć wydatku wynikającego z tej transakcji do kosztów uzyskania przychodu w ogóle.

Przykład 2.

Transakcja pomiędzy dwoma przedsiębiorcami na kwotę 17.000,00 zł została w połowie opłacona gotówką  zaś w połowie za pośrednictwem rachunku płatniczego. Przedsiębiorca będący nabywcą nie może zaliczyć wydatku wynikającego z tej transakcji do kosztów uzyskania przychodu w części w jakiej nie został on uregulowany za pośrednictwem rachunku płatniczego i w konsekwencji 8.500,00 zł nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodu.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829).

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614