Exor Group

Opublikowano 15-09-2017 w Business, Kadry i płace,

Płaca minimalna w 2018 roku

Od stycznia wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Będzie ono wnosiło 2.100,00 zł. Jest to wzrost o 5% w stosunku do obecnego poziomu. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 13,00 zł do 13,70 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustala Rada Ministrów do 15 września każdego roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest ustalonym najniższym wynagrodzeniem, które pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Jest ono niezależne od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania, systemu i rozkładu czasu pracy oraz składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi naruszenie praw pracowniczych.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614