Exor Group

Opublikowano 07-04-2018 w Business, Controlling i finanse,

Obroty w grupie kapitałowej a limity do TPD

Niedawno została opublikowana korzystna dla podatników interpretacja indywidualna. Z interpretacji wynika, że obroty w ramach grup kapitałowych nie są sumowane w celu ustalenia, czy spółka podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, a jeśli podlega – to w jakim zakresie.

Na potrzeby interpretacji był rozważany przypadek grupy kapitałowej, w której spółka-matka generuje obroty w przedziale 2-10 mln EUR, podobnie jak część spółek-córek. Ponieważ żaden z tych podmiotów nie generuje obrotów powyżej 10 mln EUR, to w przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych, żaden z nich nie podlega obowiązkowi uzupełnienia dokumentacji local file o analizę benchmarkową, pomimo iż obroty skonsolidowane mogłyby ten próg przekroczyć. W tym miejscu należy przypomnieć, że dokumentację typu local file należy uzupełnić o analizę benchmarkową, o ile zostanie spełniony co najmniej jeden z warunków:

  • Obroty podmiotu za rok poprzedni przekroczyły próg 10 mln EUR,
  • Podmiot posiada udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której obroty przekroczyły w roku poprzednim równowartość 10 mln EUR.

Całość interpretacji jest dostępna pod adresem: http://sip.mf.gov.pl

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416