Exor Group

Opublikowano 05-12-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

Nowy termin wystawiania faktur

Od stycznia 2022r. zmieni się jeden z terminów na wystawienie faktury. To efekt nowelizacji ustawy VAT.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2021r. faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi lub otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Z tym, że ograniczenie to nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Kwestie te zostały uregulowane w art. 106i ust. 7 i ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z ustawą nowelizującą, tj. ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021 poz. 2076), 30 dniowy termin zostanie zastąpiony 60 dniowym. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano jedynie, że jest to wynik oczekiwań podatników.

Ustawa zastała podpisana przez prezydenta, opublikowana w dzienniku ustaw i wejdzie w życie z dniem 1 stycznie 2021r.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614