Exor Group

Opublikowano 11-01-2020 w Business, Podatek dochodowy,

Nowe terminy złożenia PIT

Ministerstwo Finansów informuje o zmianie terminów składania zeznań podatkowych za 2019 rok. Jakie to będą terminy i czy zmiana jest faktycznie duża?

Do końca stycznia:

  • płatnicy przesyłają do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika PIT-4R za 2019 r.;
  • płatnicy przesyłają do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika deklarację PIT-11 o wysokości uzyskanego w danym roku przychodu .

Do końca lutego:

  • płatnicy przesyłają podatnikowi informację PIT-11 o wysokości uzyskanego w danym roku przychodu;
  • podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych składają PIT-28.

29 lutego przypada w tym roku w sobotę, a wiec termin przesunięty jest na 2 marca 2020 r.

Do końca kwietnia:

  • należy złożyć/ rozliczyć deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Zeznania PIT za 2019 rok należy składać od 15 lutego 2020 r. Jednak deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone w dniu 15 lutego (art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W związku z tym, złożenie PIT wcześniej oznacza, że termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na zwrot nadpłaty, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, oraz 3 miesiące w przypadku tych zeznań podatkowych które zostały złożone w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

W przypadku podatników rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 21 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zaliczkę za miesiąc grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacają przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Oznacza to, zmianę terminu na wpłatę zaliczki.

Należy też zwrócić uwagę na zmianę w art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykreślono w nim zdanie „Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.” Dotyczy to dochodów wymienionych w ust. 1 tego artykułu, a więc dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy PIT, oraz z najmu lub dzierżawy (rozliczanych na zasadach ogólnych). W ten sposób nie można już skorzystać z udogodnienia pozwalającego na niewpłacanie zaliczki z ostatni okres, w sytuacji gdy w zeznaniu rocznym podatnik korzystał np. z ulgi podatkowej, a zeznanie to składał przed terminem wpłaty zaliczki.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614