Exor Group

Opublikowano 22-10-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

Nowe rozporządzenie w sprawie faktur

Ministerstwo Finansów poinformowało o trwających pracach nad nowym rozporządzeniem w sprawie wystawiania faktur. Bedzie ono obowiązywało od 1 listopada 2021r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów poinformowano o trwających pracach nad nowym rozporządzeniem w sprawie wystawiania faktur. Obecne obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, jednak z uwagi na zapisy art. 16 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 106o ustawy o podatku od towarów i usług zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 106o ustawy o podatku od towarów i usług, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. Ustawa zmieniająca weszła w życie 1 listopada 2019 roku, zatem 24 miesiąca o których mowa w przepisie mijają ostatniego dnia października 2021r.

Nowe rozporządzeniem regulować będzie te same zagadnienia które wchodzą w zakres obecnie obowiązujących przepisów tj:

  • przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e,
  • inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych,
  • późniejsze niż określone w art. 106i terminy wystawiania faktur.

Ministerstwo poinformowało, że nowe rozporządzenie nie będzie zawierało zmian merytorycznych a jedynie techniczne, dostosowujące do zmian ustawowych.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614