Exor Group

Opublikowano 10-08-2017 w Business, Podatek dochodowy,

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 3.10.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864) w sprawie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych. Poprzednie rozporządzenie stosować można było do końca 2016 roku. Wprowadzono jednak okres przejściowy w związku z którym poprzednią klasyfikację można stosować do 31 grudnia 2017 roku:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach – jednocześnie z niniejszą KŚT 2016.

Nowe rozporządzenie zawiera klucz powiązań pomiędzy KŚT 2010 i KŚT 2016 oraz nowy sposób klasyfikacji i nazewnictwa grup, podgrup oraz rodzajów, w porównaniu do poprzedniej klasyfikacji.

  ..
Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614