Exor Group

Opublikowano 15-08-2020 w Business, Controlling i finanse,

Myślenie silosowe i organizacja silosowa

Silos jest rodzajem budowli przeznaczonej do składowania materiałów sypkich. Co ma więc wspólnego z myśleniem i organizacją?


Silos to specyficzny typ magazynu na materiały sypkie, np. zboże, cement. Jest on zbliżony kształtem do walca, a poszczególne walce w ramach kompleksu silosów nie są ze sobą połączone, co skutkuje tym, że jeśli coś wpadnie do jednego silosu, to nie ma możliwości przemieszczenia się do kolejnego. I właśnie o ten mechanizm przepływu informacji i organizacji procesów chodzi w terminach „myślenie silosowe” oraz „organizacja silosowa”.

Mianem organizacji silosowej określa się organizację, w której poszczególne działy nie współpracują ze sobą, a informacja między tymi działami nie przepływa. Przykładowo: następuje awaria linii produkcyjnej, w wyniku czego produkcja zostaje czasowo wstrzymana w obrębie jakiegoś asortymentu. Dział produkcji wie o tym, jednak tą informacją nie dzieli się z innymi działami. Ponieważ informacja o awarii nie dotarła do innych działów, to dział sprzedaży nie wie, że czasowo powinien zaprzestać oferowania problematycznego asortymentu lub od razu informować klientów o wydłużonym czasie oczekiwania.

Terminu organizacja silosowa używa się też w kontekście przedsiębiorstw, w których działy nie chcą ze sobą współpracować, czyli nie proszą się wzajemnie o wsparcie, a wręcz wykazują tendencję do rywalizacji. Przykładem braku wsparcia może być sytuacja, gdy architekt pracujący w firmie deweloperskiej nie konsultuje z działem sprzedaży, o jakie mieszkania najczęściej pytają klienci. Z kolei przykładem rywalizacji jest sytuacja, gdy poszczególne zespoły sprzedażowe nie dzielą się między sobą informacjami o zaobserwowanych trendach rynkowych czy najskuteczniejszych w ich ocenie technikach sprzedaży.

Myślenie silosowe jest powiązane z organizacją silosową, jednak może występować również w organizacjach niebędących typowymi organizacjami silosowymi. Z myśleniem silosowym mamy więc do czynienia również, gdy pracownik nie jest zmotywowany do właściwego przekazywania pozyskanych informacji. Przykładowo: kelner nie czuje się na tyle ważny w firmie, aby szef go wysłuchał, co skutkuje tym, że ów kelner nie przekazuje w związku z tym nikomu informacji, że klienci co prawda zamawiają danie X, ale tylko raz i zawsze je krytykują z jakiegoś konkretnego powodu.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416

Zdjęcie autorstwa Todd Trapani z Pexels