Exor Group

Opublikowano 29-05-2019 w Business, Kadry i płace,

Minimalne wynagrodzenie 2020 – plany

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało minimalne wynagrodzenie na 2020 rok w wysokości 2.450 zł.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi dzisiaj na stronie internetowej gov.pl  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłożyło Radzie Ministrów propozycję minimalnego wynagrodzenia. Zaproponowana kwota to 2.450 zł, co dałoby wzrost w stosunku do obecnie obowiązującego o 200 zł a w porównaniu do roku 2015 o 500zł. Stawka godzinowa w 2020 roku mogłaby wynosić 16 zł, czyli wzrosła by o 1,30 zł w stosunku do stanu obecnego.

Rada Ministrów powinna przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia Radzie Dialogu Społecznego w terminie do 15 czerwca. Partnerzy społeczni będą mieli 30 dni na negocjacje, co wynika z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku porozumienia partnerów społecznych wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłaszana jest w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli nie dojdzie do ustalenia wspólnej propozycji  przez partnerów społecznych, Rada Ministrów wydaje w terminie do 15 września rozporządzenie określające wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.

Propozycja strony związkowej to kwota 2.520 zł i stawka godzinowa 16,50 zł. Natomiast wspólna propozycja organizacji pracodawców to kwota 2.387,25 zł i stawka godzinowa 15,60 zł.

 Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614