Exor Group

Opublikowano 25-11-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Mały podatnik – nowa definicja

W piątek 23 listopada Senat przyjął tekst ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa wprowadza wiele zmian w prawie podatkowym i gospodarczym.

Jedną ze zmian jest nowa definicja małego podatnika. Podwyższeniu ulegnie próg przychodów wraz z kwotą należnego podatku VAT która uprawnia do uzyskania statusu małego podatnika. Obecnie wynosi on 1,2 mln euro, a będzie wynosić 2 mln euro. Zmiana obejmie również przedsiębiorstwa w spadku, aby uwzględniać zapisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), która weszła w życie z dniem 25 listopada 2018 r. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący małymi podatnikami, mają możliwość wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy ( art. 44 ust 3g). Mają również możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do kwoty 50.000 euro (art. 22k ust. 7).

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mających status małego podatnika również maja możliwość wpłacania zaliczek kwartalnie (art. 25 ust. 1b), dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do 50.000 euro (art. 16K ust. 7) oraz zastosowania obniżonej 15% stawki podatku (art. 19 ust. 1 pkt. 2 lit a).

Zmiana definicji małego podatnika zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z 9 listopada 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, obowiązywać będzie począwszy od 1 stycznia 2020r.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614