Exor Group

Opublikowano 05-08-2021 w Business, Podatek dochodowy,

loteria szczepionkowa bez podatku

Loteria szczepionkowa ma zachęcić osoby niezdecydowane do zaszczepienia się przeciwko chorobie COVID-19. Od wygranej nie trzeba będzie zapłacić podatku.

Loteria promocyjna organizowana jest pod nazwą „Loteria Narodowego Programu Szczepień” a jej organizatorem jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Celem Loterii jest promowanie szczepień przeciw Covid-19 oraz zwiększenie zainteresowania Narodowym Programem Szczepień przeciwko Covid-19. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane
wynosi 21 989 280 złotych brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 52 796 sztuk. Organizator przewidział dwie nagrody I stopnia które wynoszą po 1.000.000 zł każda. Ponad to do wygrania jest samochód osobowy, hulajnogi elektryczne oraz nagrody pieniężne w różnej wysokości.  

Co do zasady od wygranej należy zapłacić podatek dochodowy, z tym, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość tej wygranej jest wolna od podatku dochodowego, o ile jednorazowa wartość nie przekracza 2.280,00 zł. Wygrane które przewyższają te kwotę, w całości są opodatkowane.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych w Loterii Narodowego Programu Szczepień” (Dz. U. 2021 r. poz. 1278) zaniechano  poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez podatników w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Narodowego Programu Szczepień”, urządzonej przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815), których jednorazowa wartość przekracza 2280 zł. Zaniechanie, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 14 lipca 2021 r. do dnia 11 marca 2022 r.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614