Exor Group

Opublikowano 01-01-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Kwota zmniejszająca podatek w zeznaniu rocznym

Od stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek. W praktyce z nowych zasad będziemy korzystać dopiero od stycznia 2018 roku, gdyż na potrzeby wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ustawodawca zachował kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł, za wyjątkiem podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, dla których na potrzeby wyliczania zaliczek na podatek dochodowy, kwoty wolnej nie stosuje się.

Kwota zmniejszająca podatek po zmianach

Kwota wolna od podatku a więc i sama kwota zmniejszająca podatek od dawna nie ulegała zmianie. Po zmianach okazało się, że nie będzie ona taka sama dla wszystkich podatników. Dla podatników najmniej zarabiających będzie ona wyższa niż do tej pory, natomiast dla tych zarabiających najlepiej, będzie wynosiła 0 zł.

Kwota zmniejszająca podatek będzie uzależniona od wysokości podstawy opodatkowania wykazanej w zeznaniu rocznym. 

  1. Gdy podstawa opodatkowania wynosi do 6.600 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi 1.188 zł;
  2. Gdy podstawa opodatkowania przekracza 6.600 zł ale nie przekracza 11.000 zł, kwotę zmniejszającą podatek oblicza się w następujący sposób:
    1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) : 4.400 zł];
  3. Gdy podstawa opodatkowania przekracza 11.000 zł ale nie przekracza 85.528 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł;
  4. Gdy podstawa opodatkowania przekracza 85.528 zł ale nie przekracza 127.000 zł, kwotę zmniejszającą podatek oblicza się w następujący sposób:
    556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł];
  5. Gdy podstawa opodatkowania przekracza 127.000 zł, kwoty zmniejszającej podatek nie stosuje się w ogóle.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614