Exor Group

Opublikowano 26-08-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Koszty użytkowania samochodów – projekt

Już kilka miesięcy temu, Ministerstwo Finansów informowało o planowanych zmianach w sposobie rozliczania kosztów samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. 24 sierpnia pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W PIT jak w VAT

W 2014 roku w ustawie o podatku od towarów i usług zmieniono sposób rozliczania podatku naliczonego od nabyć związanych z używaniem samochodów osobowych. Możliwe jest odliczanie 50% VAT w przypadku użytkowania samochodu do celów mieszanych lub 100% w przypadku wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą (po spełnieniu warunków). Na gruncie podatku dochodowego nie było takich regulacji co czasami budziło wątpliwości podatników, czy dany koszt nie zostanie zakwestionowany przez organy podatkowe. Ustawodawca planuje rozwiązać ten problem wprowadzając zasady takie jak w ustawie VAT poprzez dodanie w art. 23 ust. 1 pkt. 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmiana art. 16 ust. 1 pkt 51 CIT), co oczywiście nie będzie  z korzyścią dla podatnika. Zaliczanie 100% wydatków do kosztów podatkowych będzie możliwe w przypadku wykorzystywania samochodu wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzeniu ewidencji przejazdów takiej jak dla potrzeb podatku VAT.

Koniec kilometrówki?

Koszty rozliczane na zasadzie kilometrówki będą możliwe wyłącznie w przypadku wykorzystywania samochodu pracownika na potrzeby związane z działalnością pracodawcy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 36. Jak więc będzie można rozliczyć koszty samochodu prywatnego w działalności, skoro rozliczanie tzw. kilometrówką nie będzie możliwe? Zgodnie z projektem, art. 23 ust. 1 pkt. 46 zostanie zmieniony w taki sposób, że będzie można rozliczać 20% kosztów użytkowania samochodu niebędącego składnikiem majątku, jeśli jest on wykorzystywany również w działalności gospodarczej.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614