Exor Group

Opublikowano 30-03-2020 w Business, Controlling i finanse,

Koronawirus rozszerza obowiązki informacyjne spółek giełdowych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority, ESMA) wydał w związku epidemią koronawirusa szereg zaleceń dla spółek giełdowych. Dotyczą one:

  1. Ciągłości działań => wszyscy uczestnicy rynków finansowych, nie tylko spółki notowane, powinni przygotować się do wdrożenia procedur awaryjnych tak, aby możliwe było zapewnienie ciągłości działania i realizacji wszystkich obowiązków nałożonych przepisami prawa;
  2. Ujawnienia informacji rynkowej => spółki notowane powinny zgodnie z tzw. rozporządzeniem MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;( link ) ujawnić w formie raportu bieżącego (raportu giełdowego) wpływ epidemii koronawirusa na sytuację fundamentalną spółki, w szczególności jej kondycję finansową;
  3. Ujawnienie informacji finansowej => w raportach finansowych (raportach okresowych) emitenci są zobowiązani do prezentacji informacji o skutkach finansowych epidemii, zarówno tych faktycznych, jak i potencjalnych;
  4. Zarządzania funduszami => zarządzający funduszami są zobowiązani nadal do stosowania kryteriów oceny opartych na ryzyku oraz do uwzględniania w tych kryteriach bieżącej sytuacji.

Polskie spółki giełdowe o nowych wymogach informacyjnych zostały poinformowanie drogą mailową w dniu 12 marca 2020 r. przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Z kolei sama ESMA wydała komunikat w tym zakresie dzień wcześniej, tj. 11 marca 2020 r. (link do komunikatu ESMA ). Według wstępnych analiz w ciągu 2 tygodni od wydania nowych rekomendacji raporty w tym zakresie opublikowała około 1/3 spółek z tzw. rynku podstawowego GPW oraz około 1/5 spółek z rynku NewConnect.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416