Exor Group

Opublikowano 28-03-2020 w Business, Controlling i finanse,

Koronawirus podwyższy koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

W związku z epidemią koronawirusa pojawiły się dodatkowe pozycje kosztowe w budżetach wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni. Są to koszty związane ze zmianą charakteru usług sprzątania (wcześniej mogły nie obejmować dezynfekcji, zwłaszcza częstej) oraz kosztami utrzymania terenu. W szczególności będą to koszty:

  1. Zakupu środków dezynfekujących w związku ze wzmożoną koniecznością dezynfekcji klamek, wind, poręczy, domofonów, ławek,
  2. Zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników odpowiedzialnych za sprzątanie i utrzymanie terenu (rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk),
  3. Koszty zabezpieczenia obiektów czasowo wyłączonych z użytkowania na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, tj. placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
  4. Zastępstw za pracowników, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim lub świadczeniu opiekuńczym na dziecko do lat 8,
  5. Dodatkowych działań o charakterze informacyjnym: ogłoszeń, korespondencji mailowej, obsługi telefonicznej.

Wymienione koszty nie wydają się być wysokie, ale należy zwrócić uwagę, że znacznie wzrosły ceny środków do dezynfekcji (a także składników do ich samodzielnego zrobienia) oraz ceny środków ochrony osobistej. Ponadto obecnie zużycie zarówno jednych, jak i drugich produktów jest dużo wyższe niż było wcześniej. To może się przełożyć zauważalnie na bieżący koszt utrzymania nieruchomości wspólnej, a długofalowo – może stać się przyczyną podwyższenia zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416