Exor Group

Opublikowano 08-12-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Kasa fiskalna – nowy obowiązek

Ustawodawca planuje wprowadzić nowy obowiązek dla podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa z 30 listopada 2018 opublikowanym  4 grudnia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej będą musieli informować nabywcę o obowiązkach sprzedawcy w zakresie wydania paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży dokonanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Nowy obowiązek ma zostać wprowadzony poprzez art. 111 ust 3a pkt 1a ustawy o podatku od towarów i usług. Nie wskazano jednak w jaki sposób obowiązek ten ma zostać spełniony. Ministerstwo, zmianę tą uzasadnia w następujący sposób: „Klienci znający obowiązki sprzedawców w tym zakresie, łatwiej będą korzystali ze swoich uprawnień poprzez żądanie wydania paragonu fiskalnego w sytuacji, gdy sprzedawca go nie wyda lub nie zarejestruje sprzedaży na kasie. Upowszechnienie  wiedzy,  że  paragon  fiskalny  (lub  faktura)  musi  zostać  wręczony przy dokonywaniu każdych  zakupów,  bez  względu  na przedmiot  i  kwotę  zakupu, pozwoli  na skuteczniejszą walkę z „szarą strefą”. „ Ten sam efekt miał być osiągnięty poprzez loterię paragonową, ale jak widać potrzeba nowych rozwiązań. Czy nie byłoby łatwiej stworzyć dobrą, przejrzystą
i zrozumiałą kampanię informacyjną, zamiast obciążać przedsiębiorców nowymi obowiązkami? Pozwolę sobie nie oceniać.

Obowiązek ten ma wejść w życie 1 lipca 2019r.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614