Exor Group

Opublikowano 23-08-2019 w Business, Podatek od towarów i usług,

Kasa fiskalna jako oprogramowanie

Kasy fiskalne w tablecie czy smartfonie możemy już oglądać robiąc drobne zakupy choćby w turystycznych miejscowościach Chorwacji, ale takie kasy stosowane są również w Słowacji, Czechach i Austrii. Teraz nasza kolej na wprowadzenie tego rozwiązania. Projekt rozporządzenia jest jeszcze konsultowany.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z dnia 06 sierpnia 2019, rozporządzenia  w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Rozporządzenie ma być wydane na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) który prowadził możliwość stosowanie kas fiskalnych w postaci oprogramowania.  Paragon fiskalny będzie drukowany przez zewnętrzną drukarkę. Zgodnie z oceną skutków regulacji przygotowaną przez Ministerstwo Finansów, takie rozwiązanie ma być kolejnym elementem uszczelniania podatku VAT. Cel ten ma być osiągnięty poprzez obniżenie kosztów zakupu i użytkowania kasy fiskalnej co powinno spowodować, że większa ilość przedsiębiorców zdecyduje się na użytkowanie kasy fiskalnej oraz minimalizację tzw. szarej strefy. Ponadto będzie to cenne narzędzie dla organów skarbowych ze względu na automatyczne i ciągłe przesyłanie danych z kasy fiskalnej do systemu ministerialnego i w konsekwencji szybsze i łatwiejsze rozpoznawanie nieprawidłowości.

Koszt budżetu państwa w pierwszym roku, określony w OCR wynosi 6.728.000 zł na sprzęt IT, licencje, usługi, promocję projektu oraz 22.000.000,00 zł na zakup infrastruktury. Zaś w kolejnych latach 1 mln zł rocznie (skutki oceniano w perspektywie 10 lat). Należy przy tym zaznaczyć, że dochody mają być znacznie wyższe  i w okresie 10 lat wynieść 3.164.000.000,00 zł.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614