Exor Group

Opublikowano 30-10-2017 w Business, Podatek od towarów i usług,

Karta płatnicza jak gotówka

Podatnicy w celu poprawy płynności finansowej czasami decydują się na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym
w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji VAT.

Taką możliwość daje art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), po spełnieniu wymagań stawiany podatnikowi przez ustawodawcę. Jeden z nich dotyczy faktur które są „w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,”. W przypadku faktur opłaconych w inny sposób niż wskazany powyżej, nadal istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni, jeżeli łączna kwota należności wynikających z tych faktur nie przekracza w miesiącu kwoty 15.000 zł.

Przepis wydaje się dość jasny, ale to tylko pozory. Jako zapłaty gotówkowe traktowane są również płatności dokonane z wykorzystaniem kart płatniczych. Tak wynika z informacji udzielanych przez Urzędy Skarbowe oraz Krajową Informacje Skarbową. Zgodnie z informacji uzyskanych na infolinii KIS, taki sposób traktowania zapłat dokonanych z użyciem kart płatniczych wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, skierowanego do KIS w celu ujednolicenia udzielanych odpowiedzi.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614