Exor Group

Opublikowano 25-01-2019 w Business, Controlling i finanse,

e-sprawozdania finansowe

Wszystkie sprawozdania finansowe złożymy wyłącznie elektronicznie. To efekt zmiany zdania Ministerstwa Finansów.

Począwszy od 1 października 2018 r. wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe, mają obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Ponadto jednostki które zostały wpisane do KRS, muszą przygotować swoje sprawozdania według struktury logicznej
i formatu opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów.

Brak przepisów przejściowych w tym zakresie wprowadziło zamęt i sporo niejasności. Nie było wiadomo czy o obowiązku składania sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej decyduje dzień bilansowy przypadający w dniu od 1 października 2018r. czy może decydująca jest data sporządzenia sprawozdania. Początkowo MF przychylało się do wariantu, że decydująca jest data dnia bilansowego. Ostatecznie MF zmienił zdanie i obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej dotyczy:

  1. okresów obrachunkowych zakończonych przed 1.10.2018r., za które nie zostały sporządzone jeszcze sprawozdania finansowe;
  2. okresów obrachunkowych rozpoczętych przed 1.10.2018r. i jeszcze niezakończonych;
  3. przyszłych okresów obrachunkowych.

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie MF, sprawozdania w wersji elektronicznej składają:

  1. jednostki które zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych
    z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości ;
  2. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzący księgi rachunkowe i mający obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego.

Nie każde sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej przekazywane będzie w ten sam sposób.

  1. Do repozytorium dokumentów finansowych KRS, swoje sprawozdania przekażą jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Dokonają tego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez MF.
  2. Osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego, prowadzące księgi rachunkowe i mające obowiązek złożenia sprawozdania finansowego, złoże je do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem interfejsu API albo udostępnionej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe.
  3. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdania finansowe złożą do właściwego urzędu skarbowego na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu albo na informatycznym nośniku danych.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614