Exor Group

Opublikowano 06-01-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Działalność gospodarcza i najem a podatek VAT

Najem na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia w VAT, ale nie oznacza to, że obrotu z tego tytułu nie trzeba wykazywać w deklaracji VAT.

Część osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na potrzeby której są zarejestrowani do VAT a jednocześnie wynajmują lokale na cele mieszkaniowe. Niejednokrotnie osoby te mają wątpliwości czy przychody z tego tytułu należy wykazywać w deklaracji VAT.

Działalność gospodarcza na potrzeby podatku od towarów i usług  (art. 15 ust. 2 ustawy VAT) jest szersza od tej stosowanej w podatkach dochodowych.  Dlatego z punktu widzenia VAT, najem mieszkania jest traktowany jak pozarolnicza działalność gospodarcza i podlega opodatkowaniu. W podatku dochodowym od osób fizycznych, najem stanowi odrębne źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT). Efektem tego jest, że osoba prowadząca działalność gospodarczą z tytułu której jest podatnikiem VAT i jednocześnie wynajmuje prywatny lokal (również poza działalnością gospodarczą), najem ten jest opodatkowany podatkiem VAT. Obrót z tego tytułu powinien zostać wykazany w ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług oraz deklaracji VAT. Stanowisko to potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2016 r., ILPP1/4512-1-111/16-4/TK. W przytoczonej interpretacji można przeczytać :

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca wynajmując swój lokal mieszkalny będzie działał w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, bez względu na to, czy będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W konsekwencji najem prywatnej nieruchomości (nieruchomość mieszkalna nie jest składnikiem majątku przedsiębiorstwa i została zakupiona dla celów osobistych) należy uznać za świadczony w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, i stanowi on odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614