Exor Group

Opublikowano 23-11-2017 w Business, Kadry i płace,

Czy zniknie górny limit składek ZUS ?

Jeśli ograniczenie rocznej podstawy naliczania składek ZUS zostanie zniesione, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą płacone od całości przychodu.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku podatkowym nie może przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Ograniczenie to wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, który to artykuł ma być całkowicie zmodyfikowany. Jego zmiana została przewidziana w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest już po drugim czytaniu które odbyło się 22 listopada i został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania. Projekt ten całkowicie usuwa ust. 3 z art. 19 który to wprowadzał ograniczenie poboru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wyższe emerytury ?

Ograniczenie poboru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia limitu jest traktowane jak okres ubezpieczenia
w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach.  Efektem tego jest ograniczenie wysokości emerytur w przypadku osób lepiej zarabiających. Zniesienie limitu spowoduje zwiększenie świadczeń emerytalnych tych osób a jednocześnie zwiększy obciążenia dla systemu.

 

Opisane w projekcie rozwiązanie prawdopodobnie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r, o ile w trakcie prac legislacyjnych założenia te nie ulegną zmianie.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614