Exor Group

Opublikowano 22-03-2018 w Business, Controlling i finanse,

Ceny transferowe – zmiana terminów

W dniu 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 14 marca 2018 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, Dz. U. 2018, poz. 555), na mocy którego wydłużeniu uległy terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2017 r. Pierwotny termin 31 marca 2018 r. został wydłużony do 30 września 2018 r. Tym samym wydłużeniu uległy też terminy na złożenie w Urzędzie Skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o ile podatnik zechce skorzystać również z wydłużonego terminu na sporządzenie tejże dokumentacji. Wykorzystanie wydłużonego terminu na złożenie oświadczenia nie rodzi konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.

Rozporządzenie z 14 marca 2018 r. wydłuża też przyszłoroczne terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych w 2018 r., czyli TPD dla tychże transakcji ma zostać sporządzona do 30 września 2019 r. Niestety na chwilę obecną nie wiadomo, że wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych to zapowiedź stałych zmian, czy jednorazowy ukłon w stronę podatników, którym przyszło się zmierzyć w 2018 r. z nowymi wymogami i standardami (local file, master file itd.)

Ponieważ zmiana terminów złożenia oświadczenia i przygotowania TPD może budzić wątpliwości co do sposobu wypełniania powiązanych deklaracji podatkowych, Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie stosowne wyjaśnienia: https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5896628/3.+Wyja%C5%9Bnienia+636+KB.pdf,

a także udostępniło wzór oświadczenia, zarówno w wersji pdf jak i word https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5896628/4.+Wz%C3%B3r+o%C5%9Bwiadczenia.pdf. Tekst rozporządzenia jest dostępny pod linkiem http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/555/1 oraz na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416