Exor Group

Opublikowano 08-08-2017 w Business, Controlling i finanse,

Ceny transferowe – ale o co chodzi? (cz. 3 z 3)

Rok 2017 przyniósł szereg zmian w obszarze dokumentacji cen transferowych. Jedną z tych zmian jest składanie wraz z roczną deklaracją podatkową przez podatników zobowiązanych do sporządzenia TPD oświadczenia o fakcie posiadania dokumentacji cen transferowych Obowiązek ten zaistniał z początkiem 2017 r., a więc podatnicy CIT byli zobligowani do ujawnienia takiej informacji w kontekście dokumentacji cen transferowych dla transakcji zrealizowanych w 2016 r.

Opisywana zmiana jest rewolucyjna tylko pozornie z perspektywy zakresu ujawnień. W latach wcześniejszych bowiem podatnicy CIT byli zobligowani do ujawnienia Urzędowi Skarbowemu informacji, czy ciąży na nich obowiązek sporządzenia TPD, a więc czy doszło do przekroczenia progów w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Informacja taka, podobnie jak teraz, podlegała ujawnieniu w deklaracji podatkowej. Celowi temu służyło pole nr 24 w rubryce B.3 Dane kontaktowe tj. pole o treści: Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy, bowiem przez dokumentację, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT należy rozumieć dokumentację cen transferowych. Tym samym wewnętrzny audyt w zakresie cen transferowych powinien objąć nie tylko sam fakt posiadania poprawnie sporządzonej i kompletnej dokumentacji typu TPD, ale także poprawność wypełnienia deklaracji podatkowych.

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416