Exor Group

Opublikowano 07-08-2017 w Business, Controlling i finanse,

Ceny transferowe – ale o co chodzi? (cz. 2 z 3)

Nie każda transakcja zrealizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi pociąga za sobą obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Obowiązek taki powstawał do końca 2016 r. tylko w sytuacji, w której wartość transakcji przekroczyła jeden z czterech określonych przez ustawodawcę progów:

  • równowartość 100 tys. EUR – jeśli transakcja nie przekracza 20% kapitału zakładowego (tylko dla podatników CIT),
  • równowartość 30 tys. EUR – w przypadku świadczenie usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych,
  • równowartość 20 tys. EUR – gdy stroną transakcji jest podmiot z raju podatkowego,
  • równowartość 50 tys. EUR – pozostałe.

Urząd Skarbowy nadal może żądać takiej dokumentacji dla transakcji zrealizowanych w ciągu 5 ostatnich lat tj. 2012-2016.

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy kryteria klasyfikacji wartościowej transakcji, dla których konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Pojawił się dodatkowy wymóg minimalnych obrotów (równowartość 2 mln EUR) dla roku poprzedzającego rok realizacji transakcji z podmiotem powiązanym. Tym samym znaczna część podmiotów, które do końca 2016 r. były zobligowane do sporządzania TPD, jest obecnie wyłączona spod tego obowiązku. Zmianie też uległ sposób określania kwoty granicznej i, pomijając transakcje realizowane z podmiotami z rajów podatkowych, obowiązkowi sporządzenia TPD podlegają obecnie transakcje o równowartości co najmniej 50 tys. EUR. Progi minimalne ulegają stopniowemu zwiększeniu wraz ze wzrostem obrotów, co pozwala na uwzględnienie elementu skali działalności. Dodatkowo wraz ze wzrostem przychodów osiąganych przez podatnika, zmieniają się też wymogi co do stopnia szczegółowości dokumentacji cen transferowych (do końca 2016 r. wymogi były jednakowe niezależnie od wielkości podatnika i skali transakcji). Obowiązuje zasada: im większy podatnik i większa skala transakcji, tym dokładniejsza analiza i więcej obowiązkowych zagadnień do zaprezentowania w TPD.

Pierwszą część artykułu znajdziesz klikając tu.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416