Exor Group

Opublikowano 10-12-2021 w Business,

Terminal płatniczy od stycznia 2022?

Wraz z pojawieniem się nowelizacji ustaw podatkowych w ramach Polskiego ładu, w sieci pojawiło się mnóstwo opinii o obowiązku posiadania terminala płatniczego. Czy na pewno tak jest?

Polski ład z pewnością miał na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych. Rugowanie gotówki z obiegu to zdecydowana korzyść dla aparatu skarbowego, gdyż zapewni łatwiejszą kontrolę i szybsze wykrywanie nieprawidłowości. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105), w art. 22 wprowadza  do ustawy Prawo przedsiębiorców nowy art. 9a. Zgodnie z ustępem 1 przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814). Natomiast ustęp 2 wyłącza ten obowiązek dla przedsiębiorców którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca który posiada kasę fiskalną, będzie musiał zapewnić możliwość zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego ale wbrew obiegowej opinii, wcale nie musi być to terminal płatniczy. Terminal płatniczy niewątpliwie jest instrumentem płatniczym i to dla wielu tym najwygodniejszym. Większość z nas nie wyobraża sobie braku możliwości zapłaty za zakupy spożywcze bez karty płatniczej, choć obrót gotówkowy nadal ma się dobrze i cześć klientów chętnie z tego korzysta. Jednak zakup terminala płatniczego w przypadku tych przedsiębiorców, którzy mają niewielu konsumentów wśród swoich nabywców, jest zbędnym wydatkiem. Tu należy zaznaczyć, że ustawodawca przewidział pewne ulgi z tego tytułu.

Jeżeli przedsiębiorca posiada kasę fiskalną on-line i posiada już terminal płatniczy, bądź zamierz go nabyć, to musi uwzględnić fakt, że od 1 lipca 2022r będą mieli obowiązek zapewnić współprace terminala z kasą rejestrującą. Nadal jednak nie powoduje to obowiązku posiadania terminala płatniczego a jedynie umożliwić płatność przy użyciu instrumentu płatniczego. obowiązek zapewnienia integracji terminala z kasa fiskalną wynika z art. 19a ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022r.

Przesunięcie terminów?

Ustawodawca zostawił sobie jednak furtkę poprzez nowy art. 19a ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, dzięki której  może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych przedsiębiorców z obowiązku zapewnienia możliwości zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, mając na uwadze możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.

Instrument płatniczy

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814), instrumentem płatniczym jest zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Jest więc  to definicja bardzo szeroka w której mieści się nie tylko terminal płatniczy, ale również przelew bankowy czy usługa blik. Ustawodawca nakazuje umożliwienie zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, ale przepisy nie zawierają wzmianki o tym, aby taki instrument miał klientowi dostarczyć. Zatem w przypadku zapłaty przelewem, klient może użyć swojego urządzenia np. smartfona w celu dokonania takiego przelewu.

Teoria a praktyka

Nowe przepisy pojawiły się w dzienniku ustaw, jednak to póki co jest sfera teorii, a dopiero praktyka pokarze, jak do tematu podejdzie fiskus. Na ten moment nie ma objaśnień podatkowych do nowych przepisów, ale z zapowiedzi Ministerstwa Finansów, takie objaśnienia są planowane. Problem polega na tym, że pojawia się zapewne już w nowym roku, a przedsiębiorcy muszą zdecydować się właściwie już teraz aby zdążyć z instalacją urządzenia.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

 

 

Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels