Exor Group

Opublikowano 25-02-2018 w Uncategorized,

Środki trwałe w darowiźnie lub spadku

Nie wszystkie środki trwałe nabyte w drodze spadku lub darowizny można będzie zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny jest wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Dotychczas dokonywane w takiej sytuacji odpisy amortyzacyjne mogły stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodów. Zasadą było, że wyłączenia w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nabytych nieodpłatnie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie były stosowane, jeżeli były one nabyte w drodze spadku lub darowizny.

Zmiany w ustawie które weszły w życie od stycznia 2018 roku zmieniły ten stan rzeczy. Art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy wskazuje, że nie uznaje się za podatkowe koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeżeli:

1) nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
2) dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
3) nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
4) nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Konsekwencją wykreślenia z treści art. 23 sformułowania „[…] z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, […]” jest brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środka trwałego który został nam darowany (lub nabyty w postaci spadku) od najbliższych członków rodziny, a darowizna ta (spadek) korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Zmiana ta dotknie z pewnością dość dużą grupę podatników, szczególnie osoby młode, które korzystają ze wsparcia rodziny w formie darowizn.
Niestety brakuje przepisów przejściowych które wskazałyby co stanie się ze środkami trwałymi nabytymi w takiej formie przed 2018 rokiem.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614