Exor Group

Opublikowano 23-03-2020 w Business,

Samorządowa pomoc Podkowy Leśnej dla przedsiębiorców w dobie koronawirusa

Podkowa Leśna dołączyła do miast, które zdecydowały się udzielić pomocy przedsiębiorcom, którzy są poszkodowani w związku z epidemią koronawirusa. Zarządzeniem Burmistrza nr 30/2020 wprowadzono system ulg czynszowych dla przedsiębiorców wynajmujących bądź dzierżawiących nieruchomości gminne:

  1. Obniżenie czynszu o 70% w okresie marzec 2020 r. – maj 2020 r., jeżeli przedsiębiorca ograniczył znacząco prowadzenie działalności w nieruchomości gminnej,
  2. Zwolnienie z czynszu na okres faktycznego zamknięcia, jednak nie dłużej niż do 31 maja 2010 r.

Ulgi dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, gastronomiczną lub handlową. Ulgi nie obejmują innych niż czynsz opłat ustalonych w umowie najmu / dzierżawy. Ważną informacją dla przedsiębiorców jest to, że przywołane zarządzenie nie definiuje żadnego progu, od którego ograniczenie działalności można uznać za znaczne.

Zarządzenie Burmistrza Podkowy Leśnej jest dostępne pod linkiem treść zarządzenia

Wniosek o zwolnienie z czynszu / obniżenie czynszu jest dość prostym, jednostronnym formularzem ( formularz ) Do wniosku należy załączyć odpowiednio oświadczenie o znaczącym ograniczeniu działalności ( oświadczenie 1 ) lub o zaprzestaniu działalności ( oświadczenie 2 ). Ze względu na prostotę i zwięzłość formularzy wydają się one być dość przyjazne dla przedsiębiorców.

 Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416