Exor Group

Opublikowano 16-10-2017 w Business,

Projekt nowego Krajowego Standardu Rachunkowości „Działalność rolnicza”

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się projekt nowego Krajowego Standardu Rachunkowości „Działalność rolnicza” przygotowany przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Celem KSR Działalność rolnicza jest przede wszystkim wyjaśnienie głównych zasad polityki rachunkowości, które są stosowane do działalności rolniczej zgodnie z ustawą  o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz.1047, z późn. zm.). Projekt standardu skupia się w szczególności na:

  1. określeniu zasad wyceny i ujmowania aktywów biologicznych oraz produktów rolniczych,
  2. ustalaniu przychodów i kosztów działalności rolniczej,
  3. określeniu zakresu informacji na temat działalności rolniczej, prezentowanych i ujawnianych w sprawozdaniu finansowym.

Komentarze i uwagi do ww. projektu można  zgłaszać w terminie do 30 listopada 2017 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

 

Autor: Magda Repeć
Ekspert ds. księgowości
e-mail: m.repec[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 326