Exor Group

Opublikowano 03-04-2020 w Business,

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W związku z pojawieniem się rozwiązań prawnych ogólnie określanych jako tarcza antykryzysowa, pojawiło się mnóstwo wątpliwości.

Wątpliwości dotyczyły m.in. pożyczek dla mikroprzedsięniorców w wysokości 5.000,00 zł. Przedsiębiorca spełniający warunki o których mowa w definicji legalnej mikroprzedsiębiorcy tj art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców nie zawsze musi być tym mikroprzedsiębiorcą o którego chodziło ustawodawcy tworząc tarczę antykryzysową. Dlaczego? Mogę się domyślać, że wynika z pośpiechu przy tworzeniu tych przepisów i niedoprecyzowaniu niektórych zapisów. Zgodnie z tą definicją przedsiębiorca który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
W związku z tym powstała wątpliwość czy mikroprzedsiębiorca który nie zatrudnia pracowników może ubiegać się o taką pożyczkę i czy ta ewentualna pożyczka będzie umorzona. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosło się do tej kwestii w piśmie DRP-II.0211.5.4.2020.IKS.
Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614