Exor Group

Opublikowano 18-09-2017 w Business,

Podatnik zapyta KAS o swojego kontrahenta

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy u zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa, który umożliwi każdemu przedsiębiorcy zapytać Krajową Administrację Skarbową o swojego kontrahenta.

Projekt został przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Zakłada on zwiększenie ochrony podatników, przed konsekwencjami powstałymi
w wyniku działalności nieuczciwych kontrahentów.

Zapisy zastosowane w projekcie, umożliwiłyby niestosowanie tajemnicy skarbowej w odniesieniu do udostępnianych kontrahentowi podatnika który prowadzi działalność gospodarcza informacji o:

  • niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, które muszą składać na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, organ podatkowy wyda stosowne zaświadczenie.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614